Klientu serviss
Pr-Pk 10-18:00

67218560, 25404030
27338884

 

 

Servisa centri


Lai uzzinātu Jums ērtāko servisa saņemšanas punktu Jūsu precei, lūdzu, kontaktējieties ar mums:
Tālr.: 67218560
Mob.: 25404030
e-pasts: eshop@euronics.lv

 

E-veikals Euronics ir atbildīgs par bojājumiem, kas radušies 2 gadu laikā no preces iegādes.

 

E-veikals Euronics nav atbildīgs par:

1) preces pasliktināšanu/ bojājumiem, kas radušies Jūsu vainas dēļ;

2) bojājumiem, kas radušies nevērīgas preces lietošanas rezultātā;

3) normālu preču nolietojumu to ekspluatācijas gaitā;

   

Patērētājam 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas, ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

 

Pretenziju pieteikšanas noteikumi

 

 

1. Pretenzijas pieteikšanas laiks par iegadātām precēm ir 24 mēneši no preces pirkuma brīža.

 

2. Pretenzijas pieteikšanas termiņa laikā pircējam ir tiesības uz bezmaksas preces remontu. Gadījumā, ja preces remonts nav iespējams, prece tiek apmainīta uz  pilnvarotā servisa lēmuma pamata.

 

3. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos  un tikai majsaimniecībā. Ja bojājums radies ražotāja vainas dēļ, tad tiek laboti visi ražojuma un materiāla defekti, kā arī segti darba un rezerves daļu izmaksas.  Pretenzijas netiek attiecinātas uz bojājumiem, kurus izraisīja ārējie apstākļi (negaiss, strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, nepietiekoša ventilācija, bateriju notecējums, ugunsgrēks, appludināšana, dabisks nolietojums,utt.),  nepareiza apiešanās ar preci, un ka arī izlietojamo materiālu defekti (statīvs, baterijas, utt.)

 

4. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā vienīgi pēc dokumenta oriģināla uzrādīšanas.

 

5. Par pretenziju nevar būt preces lietošanas pamācība, noregulēšana, apkalpošana, tīrīšana,  preču izskata atjaunošana, kā arī defektu likvidācija, kas radušies  ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā.

 

6. Pretenzijas pieteikšanas tiesības tiek anulētas gadījumos, ja :

- Sērijas vai modeļa numurs ir izmainīts, izdzēsts, pārvietots vai to nav iespējams noteikt.

- tiek atklātas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā vai shēmā, kuras atšķiras no ražotāja noteiktajām vai arī ja prece bija izremontēta nepilnvarotā servisa centrā.

- Prece sabojāta pircēja vainas dēļ nepareizas ekspluatācijas, lietošanas instrukcijas neievērošanas vai nevērīgas apiešanās, apkopes un pārmērīgās noslodzes rezultātā.

 

7. Pretenzijas pieteikšanas tiesības netiek attiecinātas uz bojājumiem, kas radušies transportēšanas gaitā pēc preces nodošanas klientam, nevērīgas lietošanas, programmas apgādes nepareizas uzstādīšanas rezultātā vai arī  ja prece tika izmantota  neatbilstošiem mērķiem. Pretenzijas pieteikšanas nosacījumi nav attiecināmi arī uz detaļu nolietojumu, kas radies regulārās lietošanas rezultātā, piemēram pūtekļu vācele, birstes, lampas, drošinātāji, plastmasu daļas (pārslēdzējs u tml.), kā arī nenozīmīgie defekti, kas neiespaido pašas preces funkcionēšanu (šķembas un tml.)

 

8. Pretenzijas pieteikšanai jāgriežas pie čēkā norādītā veikala.

 

9. Pretenzijas pieteikšanas tiesības attiecas uz visām veikalā Euronics pirktajām precēm.

 

10. Bez pretenzijas pieteikšanas tiesībām, pircējām ir pārējās tiesības, kas izriet no Latvijas likumdošanas.

 

NB! Bojājumu konstatēšanas gadījumā jāgriežas veikalā, kur bija iegādāta prece vai arī zvaniet pa klientu apkalpošanas tālruni 67218560 (pirmdien-piektdien 10:00-18:00) tālāku instrukciju saņemšanai.